بیمه های زندگی با توجه به ویژگیهای خاص آن می تواند در فعال نمودن بازار سرمایه نقش اساسی ایفاء نماید . ذخائر ریاضی تجمیع شده در شرکتهای بیمه می توانند باعث فعالیتهای اقتصادی سودآور گردند


این واقعیت است که رفتار برخی از مدیران و کارکنان شعب شرکت های بیمه با نمایندگان، رفتار مناسبی نیست و نگاه از بالا به پایین دارند. برای دریافت حق و حقوق تان می توانید مجامع امور صنفی تان را تقویت کرده و با عضویت در آن ها از حق تان دفاع کنید.


به کارگیری و استقرار موفقیت‌آمیز تجارت الکترونیک به وجود یک برنامه و استراتژی مدون و مشخص نیازمند است. بدون وجود استراتژی مناسب تجارت الکترونیک ممکن است کلیه تلاشهای شرکت در راستای استقرار تجارت الکترونیک با شکست مواجه شود


کاهش هر گونه نرخ بیمه‌ای و یا تعدیل شرایط بیمه‌نامه‌های عرضه‌شده در هنگام رکود اقتصادی و در زمان کاهش نقدینگی بازار به‌صورت فراگیر توسط شرکت‌های بیمه، رویکردی است که شرکت‌های بیمه را در عصر حاضر با چالش در جبران تعهدات خود روبرو ساخته


یکی از چالش‌برانگیزترین اقدامات در طول فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک، شناسایی مزیت‌های رقابتی سازمان است. چرا اینطور است؟


شاخص‌های کلیدی عملکرد و استراتژی‌های سخت‌گیرانه برای رشد سازمان شما ضروری‌اند. اما، حتی روشن‌ترین و دقیق‌ترین برنامه‌ها هم اگر به مهم‌ترین دارایی‌های شرکت، یعنی افراد، توجه نکنند، فایده‌ای ندارند.