تفاوت فرانشیز (Franchise )و کاستنی (Deductible ) چیست


متاسفانه در صنعت بیمه ایران از واژه فرانشیز(Franchise ) به اشتباه استفاده می گردد و هر جا که می خواهند میزان سهم بیمه گذار از مبلغ خسارت را تعیین نمایند)به عنوان مثال بیمه درمان) این واژه را بکار می برند در صورتیکه برای این منظور واژه Deductible در سطح صنعت بیمه در دنیا استفاده می گردد و فرانشیز مفهوم و کاربرد دیگری دارد.
از آنجاییکه بیمه نامه یک قرارداد حقوقی بین بیمه گر و بیمه گذار محسوب می شود و مسئولیت مالی بسیار سنگینی نیز می تواند در بر داشته باشد ، وجود چنین خطایی می تواند باعث ایجاد اختلافات مالی و حقوقی بسیاری بین طرفین گردد.

برای تشریح بهتر موضوع ابتدا تعریف دقیق این دو واژه و کاربرد آنها در صنعت بیمه بیان می گردد.

✔️ فرانشیز (Franchise ):
فرانشیز نشاندهنده حداقل میزان خسارتی است که باید اتفاق بیفتد تا آن خسارت توسط بیمه گر قابل پرداخت باشد. که می تواند  هم بصورت یک مبلغ مشخص و هم درصدی از مبلغ پوشش بیمه نامه،  تعریف گردد.به این مفهوم که در هنگام ایجاد یک خسارت در صورتیکه میزان خسارت از فرانشیز کمتر باشد ، بیمه گر هیچ مبلغی را پرداخت نمی نماید و اگر از آن بیشتر باشد ، بیمه گر موظف است که کل مبلغ را پرداخت نماید.

به عنوان مثال بیمه نامه حمل کالایی را تصور نمایید که مبلغ پوشش بیمه نامه 50.000 دلار باشد و فرانشیز آن نیز  10 درصد تعین شده باشد . اگر یک خسارت 4000 دلاری به کالا وارد شود در این حالت بیمه گر هیچ مبلغی را پرداخت نمی نماید زیرامبلغ خسارت از 10 درصد بیمه نامه که معادل 5000 دلار می باشد کمتر است.ولی اگرمیزان خسارت ، 7000 دلار برآورد گردد ، بیمه گر موظف است که کل این 7000 دلار را پرداخت نماید و هیچ مبلغی از بیمه گذار کسر نمی گردد.

فلسفه استفاده از فرانشیز این است که بیمه گر برای خسارت های کوچک چیزی پرداخت نمی کند و صرفا اگر خسارت از یک حد مشخصی بالاتر باشد ، بیمه گر موظف است  آنرا پرداخت نماید.

✔️فوائد استفاده از فرانشیز :
الف – کاهش حق بیمه پرداختی بیمه گذار با کاستن از میزان تعهدات شرکت بیمه 
ب- کاهش دفعات مراجعه به شرکت بیمه و کاستن از تعداد دعاوی خسارتی 
ج – کم نمودن هزینه های اداری شرکت بیمه (هزینه های رسیدگی و پرداخت خسارت از خود خسارت بالاتر نباشد)

✔️Deductible:
نشاندهنده سهم بیمه گذار از خسارت است که می بایست ازجیب خود پرداخت نماید. که می تواند بصورت یک مبلغ ثابت و یا درصدی از خسارت باشد .به این مفهوم که در صورت بروز خسارت ، بیمه گر ابتدا معادل Deductible از خسارت کم می کند و باقی مانده را به بیمه گذار پرداخت می نماید.

به عنوان مثال اگردر بیمه نامه حمل کالا ذکر شده در بالا ،  Deductible ده درصد تعیین شده باشد  ، آنگاه در صورت وقوع یک خسارت 4000 دلاری ، سهم بیمه گذار 400 دلار خواهد بود و بیمه گر 3600 دلار بابت خسارت می پردازد . و اگر یک خسارت 7000 دلاری اتفاق بیفتد ، سهم بیمه گذار 700 دلار خواهد بود و بیمه گر 6300 دلار پرداخت می کند .


✔️نتیجه:
با تعاریف ذکر شده در بالا ، مشخص می گردد که از واژه فرانشیز در صنعت بیمه ایران به مفهوم اشتباهی استفاده می شود.که این امر در صورتیکه بیمه گذار یک شرکت و یا شخص خارجی باشد و خسارت وارد شده  نیز سنگین باشد می تواند محل اختلاف و مناقشه زیادی بین بیمه گر و بیمه گذار گردد.

از طرف دیگر ، شرکت هایی فناوری اطلاعات نظیر شرکت فناوری اطلاعات مادیکام ، که درگیر تولید نرم افزارهای بیمه ای می باشند با این مسئله مواجه هستند که از چه واژه ای استفاده نمایند.زیرا در صورت استفاده از واژه فرانشیز ، همان اشتباه صنعت بیمه را ادامه داده اند( ودر ضمن برای مشتریان خارج از کشور ، نرم افزار قابل عرضه نمی باشد) و در صورت استفاده از واژه ای دیگر ، مواجه با اعتراض اهالی بیمه خواهند شد.

در آخر پیشنهاد می گردد که در قرارداد های بیمه هر جا منظور از فرانشیز ، سهم بیمه گذار باشد،  از واژه "سهم بیمه گذار" در بیمه نامه های اموال و " سهم بیمه شده" در بیمه نامه های اشخاص استفاده گردد. 

کلمات کلیدی : تفاوت فرانشیز (Franchise )و کاستنی (Deductible ) چیست,فرانشیز,کاستنی
نویسنده : محمود نادری
تاریخ انتشار : 1400/12/14
فایل های پیوست