درباره دوره های:  داوطلبین اخذ نمایندگی جنرال  -  داوطلبین اخذ نمایندگی فروش بیمه های عمر  -  داوطلبین کارگزاری بیمه

موسسه آموزش عالی آزاد بهار تحت نظارت بیمه مرکزی ج.ا.ا دوره های تحت عناوین داوطلبین اخذ نمایندگی جنرال- داوطلبین اخذ نمایندگی فروش بیمه های عمر- داوطلبین کارگزاری بیمه درقالب دوره های حضوری و دوره های آنلاین برگزار می نماید. این دوره ها با هدف ارتقای دانش بیمه ای و همچنین دریافت مدرک آموزشی که از جمله الزامات برای اخذ مجوز دفاتر نمایندگی و کارگزاری است در چارچوب قوانین بیمه مرکزی ج.ا.ا اجرا می گردد. به همراه

 


 


 

دستورالعمل دوره­ های آموزشی متقاضیان کارگزاری رسمی بیمه  (موضوع بند 10 ماده 3 آئین­نامه شماره 92 مصوب شورای عالی بیمه)

ماده1- متقاضیان پروانه کارگزاری رسمی بیمه مستقیم پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی، موظفند در دوره کارگاه آموزشی موضوع این دستورالعمل شرکت نموده و گواهینامه قبولی دوره را دریافت نمایند.

ماده2- حداقل مدت آموزش تخصصی و توجیهی مورد نیاز متقاضیان کارگزاری رسمی بیمه مستقیم حقیقی، مدیر عامل،عضو بیمه ای هیئت مدیره  و مسئول شعبه کارگزار رسمی بیمه مستقیم حقوقی به شرح زیر می باشد:

1-1- دارندگان حداقل مدرک کارشناسی در رشته بیمه و یا گرایش بیمه، حداقل 32 ساعت دوره کارگاه آموزشی به شرح ستون مربوط در جدول پیوست و دریافت گواهینامه قبولی پایان دوره.

1-2-  دارندگان حداقل مدرک کارشناسی در سایر رشته ها، حداقل 40 ساعت دوره کارگاه آموزشی به شرح ستون مربوط در جدول پیوست و دریافت گواهی نامه قبولی پایان دوره.

تبصره1- پژوهشکده بیمه و یا موسسات آموزشی مورد تایید بیمه مرکزی موظفند دوره­های آموزشی مربوط به کارگزاران رسمی بیمه مستقیم را به صورت کارگاهی برگزار نموده به نحوی که کلیه فرآیندهای عملیاتی مربوط به بازاریابی، صدور بیمه نامه و پیگیری خسارت به طور کامل برای شرکت کنندگان در دوره تشریح گردد.

تبصره2- متقاضیان پروانه کارگزاری رسمی بیمه مستقیم حقیقی، مدیرعامل، عضو بیمه­ای هیئت مدیره و مسئول شعبه کارگزار رسمی بیمه مستقیم حقوقی که بیش از 10 سال سابقه مفید بیمه­ای در سمت مدیران کلیدی موسسات بیمه­ای را دارا باشند و یا افرادی که میانگین نمره آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی آنها ( برای متقاضیان معاف از آزمون کتبی صرفاً نمره مصاحبه ملاک عمل خواهد بود) حداقل 75 از 100 باشد، مجازند صرفاً در دوره­های آموزشی کاربردی به شرح جدول پیوست شرکت نمایند. کلیه متقاضیان پروانه کارگزاری رسمی بیمه مستقیم موظفند در دوره های کارگاه آموزشی ثبت نام و در ارزیابی کل دروس پایان دوره شرکت نموده و گواهینامه قبولی دوره را دریافت نمایند.

ماده3-  برگزاری دوره­های آموزشی موضوع این دستورالعمل طبق عناوین جدول پیوست و ارزیابی پایان دوره آن توسط پژوهشکده بیمه و یا سایر موسسات آموزشی مورد تایید بیمه مرکزی منوط به داشتن شرایط و امکانات لازم و بهره­گیری از اساتید و مدرسان مجرب و متخصص با نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.

ماده4-  موسسات آموزشی دارای تاییدیه صلاحیت از بیمه مرکزی موظفند دوره­های آموزشی این دستورالعمل را پس از اخذ تاییدیه از بیمه مرکزی برگزار نمایند.

تبصره1- برای تاییدیه، ارسال درخواست برگزاری به اداره کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای، منضم به مشخصات کامل دوره شامل مشخصات مدرس، زمانبندی دوره و منابع آموزشی الزامی است.

تبصره2- موسسات آموزشی موظفند پس از اخذ تاییدیه برگزاری و قبل از شروع هر دوره ، مشخصات دوره، از قبیل زمان و محل برگزاری دوره های کارگاه آموزشی را از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود، اعلام نمایند.

ماده5- نحوه برگزاری دوره های کارگاه آموزشی موضوع این دستورالعمل به صورت حضوری می باشد. چنانچه پژوهشکده بیمه و یا سایر موسسات آموزشی مورد تایید بیمه مرکزی بخواهند هر یک از دوره های کارگاه آموزشی موضوع این دستورالعمل را به روش مجازی برگزار نمایند، مکلفند قبلاً بسترهای لازم در این زمینه را فراهم نموده و تاییدیه لازم از بیمه مرکزی اخذ نمایند.

ماده6- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در حیطه وظایف اداره کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای می باشد.

این دستورالعمل با 6 ماده و 4 تبصره در جلسه مورخ 25/07/1395 هیئت عامل بیمه مرکزی ج.ا.ا به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.

 

عنوان و مدت ساعت  دوره های آموزشی موضوع دستورالعمل فوق

ردیف

نوع دوره

عنوان دوره

دارندگان مدرک کارشناسی در سایر رشته ها

دارندگان مدرک کارشناسی در رشته بیمه یا گرایش بیمه

 

   

مدت ساعت

مدت ساعت

1

کارگاه آموزشی فرآیند بازاریابی صدور و خسارت بیمه

بیمه های عمر و حوادث

4

4

2

بیمه های درمان

4

4

3

بیمه های آتش سوزی

4

2

4

بیمه های باربری

4

2

5

بیمه شخص ثالث

4

4

6

بیمه بدنه

4

4

7

بیمه های مسئولیت و زیان های پولی

4

2

8

بیمه های مهندسی

4

2

9

کاربردی

آئین نامه ها و مصوبات شورای عالی بیمه

2

2

10

فنون و تکنیک های بازاریابی، مشتری مدری و اخلاق حرفه ای

2

2

11

آشنایی با امور مالی و حسابداری مرتبط با فعالیت کارگزاران

2

2

12

آشنایی با نرم افزار های کاربردی سنهاب

2

2

 

جمع

 

40

32

 


سرفصل دروس

کلیات و اصول بیمه

بیمه و ریسک

اصول بیمه

برخی مفاهیم بیمه ای ( بیمه مشترک، فرانشیز و کاستنی، بیمه اتکایی و ...)

چارچوب کلی فرم پیشنهاد بیمه و بخش های مختلف یک بیمه نامه

حقوق بیمه

مبانی حقوق بیمه

شرایط اساسی عقد بیمه

- اهلیت طرفین

- قصد و رضای طرفین

- معین بودن موضوع عقد بیمه

- مشروعیت جهت عقد بیمه

طرفین عقد بیمه و تعهدات آنها

- تعهدات بیمه گر

- تعهدات بیمه گذار

نحوه فسخ یا انحلال عقد بیمه

- مدت عقد بیمه و مرور زمان دعاوی بیمه ای

- فسخ عقد بیمه ای و شرایط و آثار آن

- انحلال عقد بیمه و شرایط و آثار آن

آشنایی با قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی

بخش اول: ماهیت حقوقی بیمه 
1-   بیمه چگونه عقدی است؟
2- خصوصیات عقد بیمه
3- شرایط صحت عقد بیمه 
بخش دوم: قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی
1- قانون بیمه ( مصوب 1316/2/7) 
2- قانون تاسیس بیمه مرکزی مرکزی ایران و بیمه گری (مصوب 30/3/1350)  
3- قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی ( مصوب 6/6/1380)
4- قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی( اکو فیر) (مصوب 26/1/1365)
5- قانون اجازه عضویت بیمه مرکزی ایران در شرکت بیمه اتکایی آسیا(مصوب 25/1181371)
6- قانون عضویت بیمه مرکزی ایران در شرکت بیمه اتکایی آسیا (مصوب 25/11/1371)
7- قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران
8- مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری صعتی جمهوری اسلامی ایران
9- آیین نامه شماره 40
10- آیین نامه شماره 90

آشنائی با آئین نامه ها و مصوبات شورای عالی بیمه

جایگاه شورای عالی بیمه در صنعت بیمه

نظام نامه شورای عالی بیمه

اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران

مروری بر مصوبات شور ای عالی بیمه

مقررات نمایندگی بیمه

اصول و مبانی کسب و کار نمایندگی بیمه

آئین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه

آئین نامه کارمزد نمایندگی

آیین نامه ضوابط اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی در مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران

آئین نامه نمایندگی فروش بیمه های عمر

آشنائی با آئین نامه دلالی رسمی بیمه

آشنائی با آئین نامه مؤسسات ارزیابی خسارت

آشنایی با آئین نامه تاسیس، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی موسسات بیمه و موسسات کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران

بازاریابی بیمه

کاربرد اصول بازاریابی در فروش بیمه

سیستم های و روشهای توزیع در صنعت بیمه

فرایند ها و استراتژی های فروش در بیمه

مدیریت ارتباط با مشتری و بیمه

روش های نوین فروش بیمه

راهبرد های اساسی در مذاکره فروش

حسابداری بیمه

مبانی حسابداری بیمه

وجه تمایز بین حسابداری در موسسات بیمه با حسابداری در سایر موسسات

حسابداری عملیات بیمه ای مستقیم

حسابداری عملیات بیمه های اتکائی

نحوه تنظیم و نمونه ترازنامه و سود و زیان یک شرکت بیمه

نحوه تنظیم صورت تغییرات در وضعیت مالی یک شرکت بیمه

مقررات و آئین نامه های مرتبط با حسابداری شرکت های بیمه

سازمان و مدیریت شرکتهای بیمه

بخش اول: دیدگاههای کلی در اداره امور موسسات بیمه

- اصول بیمه گری شامل تعیین نرخ و شرایط بیمه و تحلیل خطرات بیمه پذیر

- بررسی خسارات و خدمات مربوط به آن

- اصول بازاریابی و توسعه عملیات، تعیین ساختار پرتفوی، توسعه شبکه های فروش

- اصول مالی و سرمایه گذاری شامل تعیین انواع ذخایر فنی

بخش دوم: تشکیلات درون سازمانی موسسات بیمه

- قانون و ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

- شیوه های توزیع وظایف و اختیارات بر اساس اهداف بیمه گری

- تعیین حدود و اختیارات و مسئولیتها

- روشهای تمرکز و یا عدم تمرکز امور بیمه گری

- ساختار مدیریت در موسسات بیمه

بخش سوم: سیاست گذاری و تعیین اولویتها و اهداف بیمه گری

- عوامل تعیین کننده اولویتها

- برنامه ریزی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت

- پیش بینی و آینده نگری روند توسعه پرتفوی

- اصلاح مداوم تشکیلات درون سازمانی با توسعه عملیات

- برقراری هماهنگی در ارتباطات جهت نیل به اهداف بیمه گری

- شناخت عوامل موثر برون سازمانی در تعیین اولویتها

بخش چهارم: ارتباطات درون سازمانی در موسسات بیمه

- روابط امور بیمهگری و بازاریابی

- روابط امور بیمهگری و عملیات مالی

بیمه های عمر و مقررات مربوط 

مبانی بیمه های عمر

انواع محصولات بیمه عمر

تفاوت بیمه های عمر پس اندازی و غیر پس اندازی

بررسی فرم پیشنهاد، بیمه نامه و اجزای آن

نحوه ارزیابی ریسک و صدور بیمه نامه و الحاقیه

عوامل موثر در محاسبه نرخ حق بیمه

نحوه اعلام خسارت و مراحل پرداخت آن

آئین نامه ها و مصوبات مرتبط با بیمه های عمر

بیمه های درمان و مقررات مربوط

مفاهیم اساسی بیمه های درمان

بیمه های درمان فردی و گروهی

بررسی فرم پیشنهاد، بیمه نامه و اجزای آن

نحوه ارزیابی ریسک و صدور بیمه نامه و الحاقیه

عوامل موثر در محاسبه نرخ حق بیمه

نحوه اعلام خسارت و مراحل پرداخت آن

بیمه درمان پایه و تکمیلی

آئین نامه ها و مصوبات مرتبط با بیمه های درمان

بیمه های حوادث و مقررات مربوط 

مبانی بیمه های حوادث

بررسی فرم پیشنهاد و انواع بیمه نامه های حوادث

نحوه ارزیابی ریسک و صدور بیمه نامه و الحاقیه

عوامل موثر در محاسبه نرخ حق بیمه

نحوه اعلام خسارت و مراحل پرداخت آن

آئین نامه ها و مصوبات مرتبط با بیمه های حوادث

بیمه های آتش سوزی و مقرات مربوط 

مبانی بیمه های آتش سوزی

بررسی فرم پیشنهاد و انواع بیمه نامه های آتش سوزی

نحوه ارزیابی ریسک و صدور بیمه نامه و الحاقیه

عوامل موثر در محاسبه نرخ حق بیمه

نحوه اعلام خسارت و مراحل پرداخت آن

آئین نامه ها و مصوبات مرتبط با بیمه های آتش سوزی

بیمه بدنه اتومبیل و مقررات مربوط

مبانی بیمه های بدنه اتومبیل

بررسی فرم پیشنهاد و انواع بیمه نامه های بدنه

نحوه ارزیابی ریسک و صدور بیمه نامه و الحاقیه

عوامل موثر در محاسبه نرخ حق بیمه

نحوه اعلام خسارت و مراحل پرداخت آن

آئین نامه ها و مصوبات مرتبط

بیمه های مهندسی و مقررات مربوط 

مبانی بیمه های مهندسی

بررسی فرم پیشنهاد و انواع بیمه نامه های مهندسی

بیمه تمام خطر مهندسی

بیمه تمام خطر نصب

بیمه شکست ماشین آلات

بیمه عدم النفع

نحوه ارزیابی ریسک و صدور بیمه نامه و الحاقیه

عوامل موثر در محاسبه نرخ حق بیمه

نحوه اعلام خسارت و مراحل پرداخت آن

بیمه های مسئولیت و بیمه های اعتباری خسارت پولی 

 بررسی فرم پیشنهاد و انواع بیمه نامه های مسئولیت

نحوه ارزیابی ریسک و صدور بیمه نامه و الحاقیه

عوامل موثر در محاسبه نرخ حق بیمه

نحوه اعلام خسارت و مراحل پرداخت آن

بیمه اعتبار

بیمه تضمین

بیمه صداقت و امانت کارکنان

آئین نامه ها و مصوبات مرتبط با بیمه های مسئولیت

بیمه های باربری و مقررات مربوط 

مبانی بیمه های باربری

بررسی فرم پیشنهاد و انواع بیمه نامه های باربری

نحوه ارزیابی ریسک و صدور بیمه نامه و الحاقیه

عوامل موثر در محاسبه نرخ حق بیمه

نحوه اعلام خسارت و مراحل پرداخت آن

استانداردهای بین المللی در بیمه های باربری

آئین نامه ها و مصوبات مرتبط با بیمه های باربری

بیمه ثالث اتومبیل و مقررات مربوط

مبانی بیمه های شخص ثالث

بررسی فرم پیشنهاد و بیمه نامه شخص ثالث

نحوه ارزیابی ریسک و صدور بیمه نامه و الحاقیه

عوامل موثر در محاسبه نرخ حق بیمه

نحوه اعلام خسارت و مراحل پرداخت آن

صندوق تامین خسارت های بدنی

سیستم کارت سبز

قوانین و مقررات و آئین نامه های مرتبط با بیمه شخص ثالث

آشنایی با قواتین و مقررات عمومی

قانون کار

قانون تأمین اجتماعی

قانون مالیات

قانون تجارت

آئین نگارش و مکاتبات اداری

مبانی آئین نگارش و مکاتبات اداری

اهمیت و نقش مکاتبات اداری

انواع نامه های اداری و ضوابط مورد عمل در تنظیم آنها

مراحل تهیه نامه های اداری

آئین نگارش

ویژگیهای یک نوشته خوب

اصول و قواعد گزارش نویسی

اخلاق حرفه ای و مشتری مداری

مسئولیت اخلاقی و اجتماعی سازمان

از اخلاق کار تا اخلاق حرفه ای

اصول اخلاق حرفه ای مصوب سندیکای بیمه گران ایران

آئین نامه شماره 71 حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها

نرم افزار های کاربردی شرکت بیمه

نرم افزار های مورد استفاده شرکت بیمه در انجام فعالیت های بیمه گری و مرتبط با فعالیت نماینده بیمه