دوره‌های متقاضیان کارگزاری

دستورالعمل دوره­های آموزشی متقاضیان کارگزاری(دلالی) رسمی بیمه مستقیم

(موضوع بند 10 ماده 3 آئین­نامه شماره 92 مصوب شورای عالی بیمه)

ماده1-   متقاضیان پروانه کارگزاری رسمی بیمه مستقیم پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی، موظفند در دوره کارگاه آموزشی موضوع این دستورالعمل شرکت نموده و گواهینامه قبولی دوره را دریافت نمایند.

ماده2-  حداقل مدت آموزش تخصصی و توجیهی مورد نیاز متقاضیان کارگزاری رسمی بیمه مستقیم حقیقی، مدیر عامل،عضو بیمه ای هیئت مدیره  و مسئول شعبه کارگزار رسمی بیمه مستقیم حقوقی به شرح زیر می باشد:

1-1- دارندگان حداقل مدرک کارشناسی در رشته بیمه و یا گرایش بیمه، حداقل 32 ساعت دوره کارگاه آموزشی به شرح ستون مربوط در جدول پیوست و دریافت گواهینامه قبولی پایان دوره.

1-2-  دارندگان حداقل مدرک کارشناسی در سایر رشته ها، حداقل 40 ساعت دوره کارگاه آموزشی به شرح ستون مربوط در جدول پیوست و دریافت گواهی نامه قبولی پایان دوره.

تبصره1-  پژوهشکده بیمه و یا موسسات آموزشی مورد تایید بیمه مرکزی موظفند دوره­های آموزشی مربوط به کارگزاران رسمی بیمه مستقیم را به صورت کارگاهی برگزار نموده به نحوی که کلیه فرآیندهای عملیاتی مربوط به بازاریابی، صدور بیمه نامه و پیگیری خسارت به طور کامل برای شرکت کنندگان در دوره تشریح گردد.

تبصره2-  متقاضیان پروانه کارگزاری رسمی بیمه مستقیم حقیقی، مدیرعامل، عضو بیمه­ای هیئت مدیره و مسئول شعبه کارگزار رسمی بیمه مستقیم حقوقی که بیش از 10 سال سابقه مفید بیمه­ای در سمت مدیران کلیدی موسسات بیمه­ای را دارا باشند و یا افرادی که میانگین نمره آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی آنها ( برای متقاضیان معاف از آزمون کتبی صرفاً نمره مصاحبه ملاک عمل خواهد بود) حداقل 75 از 100 باشد، مجازند صرفاً در دوره­های آموزشی کاربردی به شرح جدول پیوست شرکت نمایند. کلیه متقاضیان پروانه کارگزاری رسمی بیمه مستقیم موظفند در دوره های کارگاه آموزشی ثبت نام و در ارزیابی کل دروس پایان دوره شرکت نموده و گواهینامه قبولی دوره را دریافت نمایند.

ماده3-    برگزاری دوره­های آموزشی موضوع این دستورالعمل طبق عناوین جدول پیوست و ارزیابی پایان دوره آن توسط پژوهشکده بیمه و یا سایر موسسات آموزشی مورد تایید بیمه مرکزی منوط به داشتن شرایط و امکانات لازم و بهره­گیری از اساتید و مدرسان مجرب و متخصص با نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.

ماده4-  موسسات آموزشی دارای تاییدیه صلاحیت از بیمه مرکزی موظفند دوره­های آموزشی این دستورالعمل را پس از اخذ تاییدیه از بیمه مرکزی برگزار نمایند.

تبصره1-  برای تاییدیه، ارسال درخواست برگزاری به اداره کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای، منضم به مشخصات کامل دوره شامل مشخصات مدرس، زمانبندی دوره و منابع آموزشی الزامی است.

تبصره2- موسسات آموزشی موظفند پس از اخذ تاییدیه برگزاری و قبل از شروع هر دوره ، مشخصات دوره، از قبیل زمان و محل برگزاری دوره های کارگاه آموزشی را از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود، اعلام نمایند.

ماده5-  نحوه برگزاری دوره های کارگاه آموزشی موضوع این دستورالعمل به صورت حضوری می باشد. چنانچه پژوهشکده بیمه و یا سایر موسسات آموزشی مورد تایید بیمه مرکزی بخواهند هر یک از دوره های کارگاه آموزشی موضوع این دستورالعمل را به روش مجازی برگزار نمایند، مکلفند قبلاً بسترهای لازم در این زمینه را فراهم نموده و تاییدیه لازم از بیمه مرکزی اخذ نمایند.

ماده6-  نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در حیطه وظایف اداره کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای می باشد.

این دستورالعمل با 6 ماده و 4 تبصره در جلسه مورخ 25/07/1395 هیئت عامل بیمه مرکزی ج.ا.ا به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.

 

عناوین دوره های کارگاه آموزشی متقاضیان کارگزاری رسمی بیمه مستقیم

ردیف

نوع دوره

عنوان دوره

دارندگان مدرک کارشناسی در سایر رشته ها

دارندگان مدرک کارشناسی در رشته بیمه یا گرایش بیمه

مدت ساعت

مدت ساعت

1

کارگاه آموزشی فرآیند بازاریابی صدور و خسارت بیمه در رشته

بیمه های عمر و حوادث

4

4

2

بیمه های درمان

4

4

3

بیمه های آتش سوزی

4

2

4

بیمه های باربری

4

2

5

بیمه شخص ثالث

4

4

6

بیمه بدنه

4

4

7

بیمه های مسئولیت و زیانهای پولی

4

2

8

بیمه های مهندسی

4

2

9

کاربردی

آئین نامه ها و مصوبات شورای عالی بیمه

2

2

10

فنون و تکنیک های بازاریابی، مشتری مداری و اخلاق حرفه ای

2

2

11

آشنایی با امور مالی و حسابداری مرتبط با فعالیت کارگزاران

2

2

12

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی سنهاب

2

2

                                       جمع

40

32