شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت

 شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت

عملکرد مدیر مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رئیس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه سامان، این شرکت درجهت اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی ماده  14 ( الحاقی) این قانون، با دریافت شاخص‌های مربوط به مبارزه با پولشویی و اختصاص شاخص‌های جدید و پیاده سازی آن در نرم افزار های شرکت، شرایطی را فراهم آورده تا امکان نظارت بر عملیات مشکوک به طرز چشمگیری قابلیت پیگیری پیدا کند.

شرکت بیمه سامان به عنوان اولین شرکت بیمه، نسبت به اجرای قانون و ایجاد مدیریت مبارزه با پولشویی، اقدام کرده که در اولین مرحله از بازدیدهای دوره ای مرکز اطلاعات مالی، به عنوان شرکت پیشرو انتخاب و مورد بازدید قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، نتیجه این امر، طی گزارش کاملی با رتبه بالا ارزیابی و در نهایت این موضوع منجر به تقدیر و تشکر از مجموعه شرکت بیمه سامان شد.

شرکت بیمه سامان از طرف مرکز اطلاعات مالی ماموریت یافته تا با استفاده از پتانسیل موجود در مجموعه بانک سامان، نسبت به طراحی و پیاده سازی نرم افزار ریسک سنجی مشتری در شرکت‌های بیمه اقدام کند که اولین گزارش خود را نیز در این رابطه، با شروع فصل تابستان 1403 به مرکز اطلاعات مالی ارائه می کند.

این گزارش حاکیست: مدیریت مبارزه با پولشویی شرکت بیمه سامان به همراه مرکز اطلاعات مالی درحال تدوین شیوه نامه ای است که برای اولین بار در کشور و به صورت  پایلوت، نسبت به تشکیل گروه مبارزه با پولشویی در رابطه با شرکت‌های گروه مالی سامان  و شرکت‌های زیر مجموعه آنها نیز اقدام خواهد کرد.