سه عامل مهم شکست تحول دیجیتال در آمریکا مشخص شد

سه عامل مهم شکست تحول دیجیتال در آمریکا مشخص شد

به گزارش چابک آنلاین، مدیرعامل شرکت بیمه آرمان، 3 عامل منجر به شکست تحول دیجیتال در آمریکا را مدیران، فرهنگ سازی و نیروهای سازمان عنوان کرد و افزود درکشور آمریکا ۷۰ درصد سرمایه گذاری ها در زمینه تحول دیجیتال شکست خورده است.


مجید قلی پور گفت، در زمینه شکست تحول دیجیتال اصلا به محصول و نرم افزار اشاره ای نشده و این نشان دهنده این است که محصول و نرم افزار در انتهای تحول دیجیتال قرار گرفته است.

مفهوم دیجیتال در کشور به درستی درک نشده و با تولید چند نرم افزار و تاسیس استارت آپ ادعا می کنیم به این حوزه ورود کرده ایم درصورتیکه تحول دیجیتال در دنیا حول 3 موضوع دیگر است.

گام اول، مدیران سازمان و اعضای هیات مدیره  باید قانع شوند که برای رسیدن به تحول دیجیتال سرمایه گذاری کنند.

گام دوم، قانع کردن کارکنان سازمان است زیرا بسیاری از مدیران میانی در برابر تحول دیجیتال مقاومت می کنند. 

گام سوم، فرهنگ سازی است که این فرهنگ هم با آموزش کارکنان ایجاد می شود و باید کلاس های آموزشی برگزار شود.

شرکتی که بتواند این 3 گام را بردارد در گروه 70 درصد شکست خورده ها نخواهد بود. 

نگرانی من این است که مفاهیمی مثل تحول دیجیتال در کشور به سمت تجربه پایان نامه ها ی دانشجویی برود یعنی به جای اینکه واقعا وارد تحول دیجیتال شویم تنها به لایه های رویی توجه شده و با وجود سرمایه گذاری های عظیمی که انجام می شود خروجی خاصی نداشته باشد.