صنعت بیمه برای تغییر ذائقه مشتریان تلاش جدی دارد

صنعت بیمه برای تغییر ذائقه مشتریان تلاش جدی دارد

معاون طرح و توسعه و عضو هیات عامل بیمه مرکزی، اظهارداشت که تغییر ذائقه مشتریان و توسعه تکنولوژی باعث شده که برخی افراد تصور کنند که صنعت بیمه در حرکت به سمت فناوری و تکنولوژی از سرعت کافی برخوردار نیست.

علی بنیادی نائینی، در همایش چالش‌ها، فرصت‌ها و آینده پیش روی کسب و کارها (نگاه آینده پژوهانه) افزود: این درحالی است که واقعا اینگونه نیست و مدیران و فعالان صنعت بیمه  در این زمینه تلاش  شایسته ای  دارند.

وی،ادامه داد: این نوع نگاه، می گوید که دیگران چه تصویری نسبت به صنعت بیمه دارند واین صنعت را باسایر نهادهای مالی متفاوتی همچون بانک و بورس مقایسه می  کنند.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی،  معتقد است که برای جلوگیری از بروز مشکل،باید موضوع تغییر در صنعت بیمه را به شکل جدیدی دنبال کرد و باید جلوه گر تغییر در این صنعت بود.

بنیادی، با بیان اینکه موضوع تغییر مساله مهمی در صنعت بیمه است،  گفت: صنعت بیمه باید بتواند خود را نسبت به تغییرات محیطی به سرعت تغییر دهد.

وی،بیان کرد: یک عده تازه به صنعت بیمه اضافه می شوند که دنبال کنندگان  خوبی  هستند و عده ای هم پیشتاز هستند و برخی هم سرعت کمی دارند اما صنعت بیمه باید بتواند ازپیش رو های  خوب تقلید کند، درغیر اینصورت نتیجه آن خروج احتمالی  از کسب و کار است.

معاون طرح توسعه بیمه مرکزی،  یکی از فلسفه های برگزاری این همایش را هم نوا کردن متولیان صنعت بیمه به سوی تغییر عنوان کرد.

بنیادی، اذعان داشت که صنعت بیمه درحال نظام‌مند و نهادینه کردن تغییرات در خود است.