دوره های داوطلبین نمایندگی بیمه


موسسه آموزش عالی آزاد بهار با مجور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دوره های آموزشی اخذ نمایندگی بیمه را برای متقاضیان اخذ نمایندگی بیمه در تهران و شهرستان های کشور، با حضور اساتید مجرب صنعت بیمه و مطابق آئین نامه شورای عالی بیمه برگزار میکند.

شماره های تماس:

دفتر مرکزی ( تهران) :   02188730184  ،  02188528944  ،  09190268563  

دفتر نمایندگی جذب همدان:   08138321428   ،   08138321136   ،  09187351931     

دفتر نمایندگی جذب اصفهان:   03133386500  ،   09133285317   ،   09137262550 

دفتر نمایندگی جذب مشهد مقدس:   05136094302  ،   09157570675   

دفتر نمایندگی جذب یزد:     09123804650  


داوطلبین نمایندگی بیمه (آیین نامه 75)
ماده ۵- شخص حقیقی متقاضی اخذ پروانة نمایندگی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:
الف) تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
ب) اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور.
پ) عدم اعتیاد به مواد مخدر.
ت) عدم حجر.
ث) نداشتن سـوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرایم نام برده شده در ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری.
ج) داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم (برای آقایان).
چ) داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته بیمـه (و یا سایر رشته‌ها با گرایش بیمه) بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمه‌ای، یا حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مرتبط (شامل اقتصاد، امور مالی، حسابداری، آمار، مدیریت و حقوق) با یک سال سابقه کار بیمه‌ای فنی و تخصصی، یا حداقل مدرک کارشناسی در سایر رشته‌ها با دو سال سابقه کار بیمه‌ای فنی و تخصصی، یا حداقل مدرک دیپلم با سه سال سابقه کار بیمه‌ای فنی و تخصصی.
تبصره ۱- متقاضیان فاقد سابقه کار، باید دوره آموزشی مربوط را حداقل به‌ مدت ۱۲۰ ساعت طبق دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران در شرکت بیمه ویا موسسات آموزشی مورد تأیید بیمه مرکزی ج.ا.ایران گذرانده و گواهی‌نامه قبولی را ارایه نمایند.
تبصره ۲- اعطای پروانه نمایندگی به متقاضیان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و یا فوق‌دیپلم، منوط به موافقت کتبی مدیرعامل شرکت بیمه ذیربط خواهد بود.
ح) موفقیت در آزمون نمایندگی بیمه مرکزی ج.ا.ایران.
تبصره – بیمه مرکزی می‌تواند برگزاری آزمون نمایندگی بیمه را به شرکت‌های بیمه یا مؤسسات آموزشی ذیصلاح یا پژوهشکده بیمه تفویض نماید.
خ) گذراندن دوره کارآموزی به مدت ۱۵ روز اداری در شرکت بیمه مربوطه برای کلیه متقاضیان نمایندگی بیمه.

طول مدت دوره

عناوین دروس

مرجع تایید کننده

 

 

 

کل دوره 160 ساعت

عمومی

آیین نگارش و مکاتبات

کاربردی

آشنایی با قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اخلاق حرفه ای و مشتری مداری

آشنایی با مصوبات شورای عالی بیمه

آشنایی با قوانین و مقررات عمومی

مقررات نمایندگی بیمه

(قانون کار،تامین اجتماعی، مالیاتی و تجارت)

آشنایی با نرم افزار های کاربردی شرکت بیمه

پایه

اصول بیمه

تخصصی

بیمه های عمر و مقررات مربوط

بازاریابی بیمه

بیمه های حوادث و مقررات مربوط

حقوق بیمه

بیمه های درمان و مقررات مربوط

مدیریت ریسک

بیمه های آتش سوزی و مقررات مربوط

سازمان و مدیریت شرکت های بیمه

بیمه های باربری و مقررات مربوط

حسابداری شرکت های بیمه و مقررات مالی مربوط

بیمه های شخص ثالث و قوانین مربوط

 

بیمه های بدنه و مقررات مربوط

 

بیمه های مسئولیت و زیان های پولی و مقررات مربوط

 

بیمه های مهندسی و مقررات مربوط

 

داوطلبین نمایندگی بیمه (آیین نامه 96)

ردیف

نوع دوره

عنوان دوره

مدت (ساعت)

1

عمومی

آئین نگارش و مکاتبات اداری

4

2

عمومی

اخلاق حرفه ای و مشتری مداری

4

3

عمومی

آشنایی با قوانین مقررات بیمه های عمر

4

4

کاربردی

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی شرکت بیمه

4

5

پایه

حقوق بیمه

6

6

پایه

اصول بیمه

8

7

پایه

بازاریابی بیمه

8

8

پایه

تکنیک فروش

6

9

تخصصی

اشخاص

6

10

تخصصی

درمان

6

11

تخصصی

عمر

8

     

جمع   64

 

داوطلبین نمایندگی بیمه (آیین نامه 54)

ماده ۲- شرکت بیمه می تواند در رشته بیمه عمر انفرادی به اشخاص حقیقی واجد شرایط زیر پروانه نمایندگی فروش برای مدت سه سال که قابل تمدید است اعطاء نماید:
الف – تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران .
ب – اعتقاد به ادیان رسمی کشور.
ج – عدم اعتیاد به مواد مخدر.
د - نداشتن سوء پیشینه و محکومیت کیفری مؤثر.
هـ - داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا هر نوع معافیت قانونی در مدت قرارداد نمایندگی.
و- دارا بودن حداقل مدرک دیپلم .
ز – طی دوره های آموزش نظری و عملی مورد تایید بیمه مرکزی ایران و اخذ گواهینامه مربوطه.

طول مدت دوره

عناوین دروس

مرجع تایید کننده

 

کل دوره 50 ساعت

عمومی

اخلاق حرفه ای و مشتری مداری

پایه

اصول بیمه

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آشنایی با قوانین و مقررات عمومی

بازاریابی بیمه

تخصصی

بیمه های عمر و مقررات آن

 

حقوق بیمه

 

مدیریت ریسک