محتوای یکپارچه
اخبار داخلی-صنعت بیمه برای تغییر ذائقه مشتریان تلاش جدی دارد
صنعت بیمه برای تغییر ذائقه مشتریان تلاش جدی دارد

اخبار داخلی-سه عامل مهم شکست تحول دیجیتال در آمریکا مشخص شد
سه عامل مهم شکست تحول دیجیتال در آمریکا مشخص شد

اخبار داخلی-هشدار رئیس پلیس راهور فراجا در خصوص بیمه بدنه
هشدار رئیس پلیس راهور فراجا در خصوص بیمه بدنه

اخبار داخلی-بخشودگی جرائم شخص ثالث به 100 روز در سال رسید
بخشودگی جرائم شخص ثالث به 100 روز در سال رسید

اخبار داخلی-یک ماه بیمه رایگان برای افرادی که تعیین دهک نشده‌اند
یک ماه بیمه رایگان برای افرادی که تعیین دهک نشده‌اند

اخبار داخلی- بیمه گران ایرانی شرکت کننده در سی و چهارمین کنفرانس فدراسیون بیمه عمومی عرب (GIAF)
بیمه گران ایرانی شرکت کننده در سی و چهارمین کنفرانس فدراسیون بیمه عمومی عرب (GIAF)