مهارت‌های فردی

 

هوش هیجانی

هوش هیجانی به چه معناست؟
هوش اجتماعی با توجه به تعریف ادرارد توردنایک که یکی از روانشناسان مطرح قرن بیستم است عبارت است از:
توانایی انسان در درک و مدیریت کردن افراد، برای رفتار خردمندانه در روابط انسانی

مفهوم هوش هیجانی یا هوش عاطفی بسیار نزدیک به هم هستند، از تعریف دانیل گلمن هوش هیجانی دارای چند مولفه است

١- خودآگاهی: یک فرد تا چه حد نقاط قوت و ضعف خود را میشناسد و از انگیزه و ارزش هایی که برایش اهمیت دارند تا چه حد آگاه است
٢- خودتنظیمی: در مواقع بحرانی و وضعیت مختل کننده و مزاحم، چطور تکانه ها و انگیزه های لحظه ای را کنترل کنیم
٣- انگیزش و خودانگیزشی: اینکه یک موفقیت چطور ما را برای اهداف بعدی آماده میکند و شکست ها انگیزه ما را برای ادامه کاهش ندهد
٤- همدلی: وضعیت احساسی دیگران را درک کنیم و بتوانیم از دید آنها جهان را ببینیم
٥- مهارت های اجتماعی: باید بتوانیم با افراد رابطه ای صمیمی و موثر برقرار کنیم و آنها را به سمتی که میخواهیم سوق دهیم

آیا ما دارای هوش هیجانی بالایی هستیم؟
🔸نشانه اول
در مورد افرادی که نمیشناسید کنجکاو هستید
دوست دارید با انسان های جدید ارتباط برقرار کنید و به سرعت به ابعاد شخصیتی آنها پی ببرید

🔸نشانه دوم
توانایی های رهبری بالایی دارید
میتوانید یک تیم را مدیریت کنید، نقاط قوت و ضعف افراد را به آنان بگویید، فرآیندهای کار تیمی را بهبود ببخشید و عاشق رشد و پیشرفت هستید

🔸نشانه سوم
خود را برانداز میکنید
همواره به دنبال کشف ایرادات خود هستید، نقاط ضعف خود را پیدا میکنید و سعی بر برطرف کردن آنها دارید

🔸نشانه چهارم
جزئی نگر هستید
هر چیزی که توجه شما را جلب کند، باید شناخته شود و جزئیات آن درک شود، این خاصیت هوش هیجانی بالای شماست. در انجام کارها تمرکز بالایی دارید و با دقت کامل کارها را انجام میدهید

🔸نشانه پنجم
از ریشه دغدغه ها و ناراحتی های خودتان آگاهید، گاهاً افراد دلیل ناراحتی و درگیری های ذهنی خود را نمیدانند، اما یک فرد با هوش هیجانی بالا ریشه این غم و درگیری را میشناسد و برای رفع آن چاره ای می اندیشد

🔸نشانه ششم
با حوصله و اشتیاق به دیگران کمک میکنید
اگر در حوزه تخصصی خودتان از شما سوالی بپرسند و یا راهنمایی بخواهند، مشتاقانه پاسخ میدهید و این نشر دانش را هیجان انگیز میدانید، این هم دلیلی بر بالا بودن هوش هیجانی شماست

کاربردهای هوش هیجانی
🔸انگیزه طوفانی و اراده بیشتر در موقعیت های سخت
فردی که به توانایی های خود آگاه باشد و نقاط قوت ضعف خویش را بشناسد، به سادگی میتواند در موقعیت های سخت و پیچیده تصمیم گیری هایی بنا بر شخصیت و توانایی هایش داشته باشد، در نتیجه این فرد که دارای هوش هیجانی بالایی نیز هست، همیشه سعی میکند انگیزه و اراده خود را برای رسیدن به اهداف در موقعیت های دشوار حفظ کند، چون بر توانایی های خود مسلط است و کاملاً بر آنها اشراف ذهنی دارد

🔸فرد با هوش هیجانی بالا میتواند بر رفتارهای تکانشی خود کنترل بیشتری داشته باشد
یک نفر با هوش هیجانی بالا وقتی در مقابل فردی قرار میگیرد که رفتاری خاص از خود نشان میدهد و منجر میشود او نیز رفتاری متقابل از خود نشان دهد، میتواند در مورد نوع واکنش خود بهتر تصمیم بگیرد و در مدت زمان کوتاه این تصمیم گیری را عملی کند، در اکثر مواقع چه در زندگی فردی و چه در زندگی کاری، واکنش های نامتناسب در لحظه است که موفقیت یا عدم موفقیت را به دنبال دارد

🔸یک نفر با هوش هیجانی بالا همدلی بیشتری با سایر افراد دارد
وقتی صحبت از کار گروهی میشود، معمولا یک رنگی و همدلی اعضای تیم مطرح است. افراد با هوش هیجانی بالا خود را با دیگر افراد راحت تر همدل میکنند و سعی میکنند در شرایط دشوار نیز با این حس همدلی به افراد کمک کنند. در کارهای گروهی نیز افراد با هوش هیجانی بالا معمولاً موثر تر واقع میشوند