لیست مشاوران عمومی

strategy

مدیریت استراتژیک


ایمیل: strategy@bimeclinic.ir
Knowledge-management

مدیریت دانش


ایمیل: knowledgemanagement@bimeclinic.ir
suggestion

نظام پیشنهادات


ایمیل : suggestionsystem@bimeclinic.ir
Iso

استانداردهای ایزو


ایمیل : iso@bimeclinic.ir
Hrm

مدیریت منابع انسانی


ایمیل : hrm@bimeclinic.ir
Investment

مدیریت امور سرمایه گزاری


ایمیل: investment@bimeclinic.ir
financial

مدیریت امور مالی


ایمیل: financial@bimeclinic.ir
dea

سیستم ارزیابی عملکرد DEA


ایمیل: dea@bimeclinic.ir
marketing

بازاریابی


ایمیل: marketing@bimeclinic.ir
budgeting

بودجه بندی


ایمیل: budgeting@bimeclinic.ir
riskrating

رتبه بندی ریسک شرکتها


ایمیل: riskrating@bimeclinic.ir
crm

مدیریت ارتباط با مشتریان


ایمیل: crm@bimeclinic.ir
organizationalstructure

طراحی ساختار سازمانی


ایمیل: organizationalstructure@bimeclinic.ir
it

تکنولوژی اطلاعات


ایمیل: it@bimeclinic.ir
webdesign

طراحی سایت


ایمیل: webdesign@bimeclinic.ir
businessplan

طرح ریزی کسب و کار


ایمیل: businessplan@bimeclinic.ir
ifrs

استاندارد IFRS


ایمیل: ifrs@bimeclinic.ir
education

آموزش


ایمیل: education@bimeclinic.ir
mentoring

مربیگری


ایمیل: mentoring@bimeclinic.ir
futurology

آینده پژوهی


ایمیل: futurology@bimeclinic.ir
corporategovernance

حاکمیت شرکتی


ایمیل: corporategovernance@bimeclinic.ir
arbitration

داوری


ایمیل: arbitration@bimeclinic.ir
researchdevelop

تحقیق و توسعه


ایمیل: researchdevelop@bimeclinic.ir
لیست مشاوران فنی

بیمه زندگی


ایمیل: life@bimeclinic.ir

بیمه مسئولیت


ایمیل: liability@bimeclinic.ir

بیمه حمل و نقل


ایمیل : cargo@bimeclinic.ir

بیمه آتش سوزی


ایمیل : fire@bimeclinic.ir

بیمه کشتیرانی


ایمیل : ship@bimeclinic.ir

بیمه هواپیما


ایمیل: aircraft@bimeclinic.ir

حقوق بیمه


ایمیل: law@bimeclinic.ir

بیمه اتومبیل


ایمیل: motor@bimeclinic.ir

بیمه درمان


ایمیل: health@bimeclinic.ir

بیمه مهندسی


ایمیل: engineering@bimeclinic.ir

بیمه انرژی


ایمیل: energy@bimeclinic.ir

بیمه اتکایی


ایمیل: reinsurance@bimeclinic.ir

امور نمایندگان


ایمیل: agent@bimeclinic.ir

امور مالیاتی


ایمیل: tax@bimeclinic.ir

مدیریت ریسک


ایمیل: risk@bimeclinic.ir

ارزیاب خسارت


ایمیل: lossadjuster@bimeclinic.ir

بیمه کارگزاری ها


ایمیل: brokers@bimeclinic.ir

ارزیاب ریسک


ایمیل: riskassessor@bimeclinic.ir

آکچوئری


ایمیل: actuary@bimeclinic.ir