اهداف
Goals
ما که هستیم؟
گروه ما ترکیبی است از صاحبنظران دانشگاهی ، کارشناسان اجرایی ، فعالان حوزه فروش و مشاوره که بصورت داوطلبانه در فضای مجازی دور هم جمع آمده ایم تا با ارائه خدمات خود، سهمی در تعالی صنعت بیمه ایران داشته باشیم.

به چه فکر میکنیم؟
ما به این می اندیشیم که بعنوان مرجعی برای مشاوره و ارتقاء سطح دانش فنی و علمی ارکان کسب و کار بیمه کشور بویژه شبکه فروش (Agents ) و کارگزاری ها(Brokers) بعنوان اصلی ترین مجاری توزیع محصولات بیمه ای در کشور و یکی از ارکان مهم فضای کسب و کار بیمه باشیم .

چه کار می کنیم؟
ما میخواهیم :
1- بعنوان بازوی فکری و مشورتی فعا لان صنعت بیمه کشور بویژه نمایندگی های فروش و کارگزاری ها نقش بازی نموده و با ارائه تجربیات ونظرات خود ، در پیشرفت و بهبود فرآیندهای عملیاتی ایشان شریک شویم.
2- با فراهم نمودن منابع علمی و فنی – تخصصی در زمینه بیمه ، سهمی در بروز رسانی دانش و اطلاعات مخاطبین خود داشته باشیم.
3- دوره های آموزشی کاربردی و متناسب با نیاز طراحی نموده و سطح دانش فنی را ارتقاء دهیم.
4- کارشناسان ، مدیران و فروشندگان موفق صنعت را شناسایی نموده و تجارب و دستاوردهای آنان را با دیگران به اشتراک بگذاریم.
5- با آسیب شناسی محصولات شرکتهای بیمه، زمینه های تولید خدمات بیمه ای مورد نیاز مشتریان خرد و کلان صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه را معرفی نماییم.