دوره های داوطلبین نمایندگی بیمه


موسسه آموزش عالی آزاد بهار با مجور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دوره های آموزشی اخذ نمایندگی بیمه را برای متقاضیان اخذ نمایندگی بیمه در تهران و شهرستان های کشور، با حضور اساتید مجرب صنعت بیمه و مطابق آئین نامه شورای عالی بیمه برگزار میکند.

شماره های تماس:

دفتر مرکزی ( تهران) :   02188730184  ،  02188528944  ،  09190268563  

دفتر نمایندگی جذب همدان:   08138321428   ،   08138321136   ،  09187351931     

دفتر نمایندگی جذب اصفهان:   03133386500  ،   09133285317   ،   09137262550 

دفتر نمایندگی جذب مشهد مقدس:   05136094302  ،   09157570675   

دفتر نمایندگی جذب یزد:     09123804650  


داوطلبین نمایندگی بیمه (آیین نامه 75)
ماده ۵- شخص حقیقی متقاضی اخذ پروانة نمایندگی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:
الف) تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
ب) اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور.
پ) عدم اعتیاد به مواد مخدر.
ت) عدم حجر.
ث) نداشتن سـوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرایم نام برده شده در ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری.
ج) داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم (برای آقایان).
چ) داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته بیمـه (و یا سایر رشته‌ها با گرایش بیمه) بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمه‌ای، یا حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مرتبط (شامل اقتصاد، امور مالی، حسابداری، آمار، مدیریت و حقوق) با یک سال سابقه کار بیمه‌ای فنی و تخصصی، یا حداقل مدرک کارشناسی در سایر رشته‌ها با دو سال سابقه کار بیمه‌ای فنی و تخصصی، یا حداقل مدرک دیپلم با سه سال سابقه کار بیمه‌ای فنی و تخصصی.
تبصره ۱- متقاضیان فاقد سابقه کار، باید دوره آموزشی مربوط را حداقل به‌ مدت ۱۲۰ ساعت طبق دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران در شرکت بیمه ویا موسسات آموزشی مورد تأیید بیمه مرکزی ج.ا.ایران گذرانده و گواهی‌نامه قبولی را ارایه نمایند.
تبصره ۲- اعطای پروانه نمایندگی به متقاضیان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و یا فوق‌دیپلم، منوط به موافقت کتبی مدیرعامل شرکت بیمه ذیربط خواهد بود.
ح) موفقیت در آزمون نمایندگی بیمه مرکزی ج.ا.ایران.
تبصره – بیمه مرکزی می‌تواند برگزاری آزمون نمایندگی بیمه را به شرکت‌های بیمه یا مؤسسات آموزشی ذیصلاح یا پژوهشکده بیمه تفویض نماید.
خ) گذراندن دوره کارآموزی به مدت ۱۵ روز اداری در شرکت بیمه مربوطه برای کلیه متقاضیان نمایندگی بیمه.
مرجع تائید کننده
عناوین دروس
 طول مدت دور
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
آشنایی با قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی کاربردی
آیین نگارش و مکاتبات عمومی
کل دوره 160 ساعت
آشنایی با مصوبات شورای عالی بیمه اخلاق حرفه ای و مشتری مداری
مقررات نمایندگی بیمه آشنایی با قوانین ومقررات عمومی
آشنایی با نرم افزارهای کاربردی شرکت بیمه ( قانون کار ، تامین اجتماعی ، مالیتی و تجارت)
بیمه های عمر ومقررات مربوط تخصصی
اصول بیمه پایه
بیمه های حوادث و مقررات مربوط بازاریابی بیمه
بیمه های درمان ومقررات حقوق بیمه
بیمه های اتشسوزی و مقررات مربوط به آن مدیریت ریسک
بیمه های باربری ومقررات سازمان ومدیریت شرکتهای بیمه
بیمه های شخص ثالث و قوانین مربوط حسابداری شرکت های بیمه و مقررات مالی مربوط
بیمه های بدنه و مقررات مربوط  
بیمه های مسئولیت و زیانهای پولی و مقررات مربوط  
بیمه های مهندسی و مقررات مربوط
داوطلبین نمایندگی بیمه (آیین نامه 54)

ماده ۲- شرکت بیمه می تواند در رشته بیمه عمر انفرادی به اشخاص حقیقی واجد شرایط زیر پروانه نمایندگی فروش برای مدت سه سال که قابل تمدید است اعطاء نماید:
الف – تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران .
ب – اعتقاد به ادیان رسمی کشور.
ج – عدم اعتیاد به مواد مخدر.
د - نداشتن سوء پیشینه و محکومیت کیفری مؤثر.
هـ - داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا هر نوع معافیت قانونی در مدت قرارداد نمایندگی.
و- دارا بودن حداقل مدرک دیپلم .
ز – طی دوره های آموزش نظری و عملی مورد تایید بیمه مرکزی ایران و اخذ گواهینامه مربوطه.

 

مرجع تائید کننده
عناوین دروس
 طول مدت دور
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
اصول بیمه پایه
اخلاق حرفه ای و مشتری مداری عمومی
کل دوره 50 ساعت
بازاریابی بیمه
آشنایی با قوانین ومقررات عمومی
( قانون کار ، تامین اجتماعی ، مالیتی و تجارت)
حقوق بیمه بیمه های عمر و مقررات آن تخصص

مدیریت ریسک

 

 

دوره آموزشی (آیین نامه 96) 

ردیف

نوع دوره

عنوان دوره

مدت(ساعت)

1

عمومی

آئین نگارش و مکاتبات اداری

4

2

عمومی

اخلاق حرفه ای و مشتری مداری

4

3

عمومی

آشنایی با قوانین مقررات بیمه های عمر

4

4

کاربردی

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی شرکت بیمه

4

5

پایه

حقوق بیمه

6

6

پایه

اصول بیمه

8

7

پایه

بازاریابی بیمه

8

8

پایه

تکنیک فروش

6

9

تخصصی

اشخاص

6

10

تخصصی

درمان

6

11

تخصصی

عمر

8

جمع

64