• اصول بیمه
  • بیمه حمل و نقل
  • بیمه مهندسی
  • بیمه حوادث و بیمه درمان
  • بیمه عمر
  • بیمه ی آتش سوزی
  • بیمه اتومبیل
  • بیمه اتکایی
  • بیمه مسولیت
  • بیمه‌ی تامین اجتماعی
1. چرا بیمه اتکایی حوادث فاجعه آمیز، هم به نفع بیمه گر صادرکننده بیمه نامه و هم به نفع بیمه گران اتکایی حرفه ای است؟

به علت اینکه بیمه گران اتکایی سرمایه و ذخایر بالایی دارند و همچنین اداره ی خاصی دارند که اطلاعات زیادی از ویژگی ها و تاریخچه حوادث فاجعه آمیز، در آن وجود داردو بیمه گران اتکایی حرفه ای، از سراسر دنیا ریسک فاجعه آمیز میپذیرند که از نظر جغرافیایی تنوع ریسک بهتری فراهم میشود.

آیا این مطلب مفید بود؟
2. برای ریسک های بسیار پیچیده یا بزرگ و یا ریسک های غیرمعمول، کدام نوع پوشش اتکایی بهترین گزینه است؟

پوشش اتکایی اختیاری.

آیا این مطلب مفید بود؟
3. ریسک هایی که بخش عمده ای از آن را بیمه گر اتکایی قبول می کند، در چه اموری می تواند ایفای نقش کند؟

حق بیمه، استثنائات و شرایط.

آیا این مطلب مفید بود؟
4. حق بیمه قرارداد اتکایی مازاد خسارت چگونه تعیین می شود؟

براساس احتمال وجود خسارت های بالای سهم نگهداری و ارزش سرمایه ی مربوط تعیین می شود.

آیا این مطلب مفید بود؟
5. مدت بیمه اتکایی مازاد زیان در مدت معین ، معمولا چقدر است؟

یک سال.

آیا این مطلب مفید بود؟