• اصول بیمه
  • بیمه حمل و نقل
  • بیمه مهندسی
  • بیمه حوادث و بیمه درمان
  • بیمه عمر
  • بیمه ی آتش سوزی
  • بیمه اتومبیل
  • بیمه اتکایی
  • بیمه مسولیت
  • بیمه‌ی تامین اجتماعی
1. بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع اصناف چه خطرات و خسارات تحت پوشش قرار می دهد؟

در این بیمه نامه ساختمان و اثاث منزل در برابر حوادث زیر تحت پوشش قرار می گیرند: حریق / انفجار / صاعقه / زلزله/ مسئولیت مالی در مقابل همسایگان/ پاکسازی محل حادثه/ سرقت/ وقفه در فعالیت (عدم‌النفع)

آیا این مطلب مفید بود؟
2. بیمه آتش سوزی چه خطراتی را پوشش میدهد؟

در بیمه آتش سوزی خطرات آتش سوزی، انفجار و صاعقه بعنوان خطرات اصلی تحت پوشش قرارمی گیرند و به تبع آن و حسب درخواست بیمه گذار خطرات اضافی از قبیل زمین لرزه، طوفان، سیل، سرقت، ترکیدگی لوله آب و غیره تحت پوشش قرار می گیرند.شایان ذکر است که دربیمه های آتش سوزی بالغ بر30پوشش خطرات تبعی قابل ارایه می باشد.

آیا این مطلب مفید بود؟
3. فسخ بیمه نامه آتس سوزی به چه صورتی است؟

بیمه‌گر و بیمه‌گذار هر زمان که بخواهند می‌توانند تقاضای فسخ قرارداد بیمه را بکنند. در این صورت: اگر تقاضای فسخ از طرف بیمه‌گذار باشد حق‌بیمه قرارداد تا آن زمان بر اساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه می‌شود و مابقی مسترد خواهد شد. اگر تقاضای فسخ از طرف بیمه‌گر باشد حق بیمه قرارداد تا آن زمان بر اساس تعرفه روزشمار محاسبه می‌شود و مابقی مسترد خواهد شد. مبلغ حق بیمه بر اساس تعرفه کوتاه مدت بیشتر از مبلغ آن بر اساس روزشمار است. هنگامی‌که تعرفه کوتاه مدت در مورد حق بیمه اعمال می‌گردد منافع بیمه‌گر مدنظر است و هنگامی که تعرفه روزشمار مورد استفاده قرار می‌گیرد منافع بیمه‌گذار مدنظر است.

آیا این مطلب مفید بود؟
4. چه کسانی به بیمه نامه آتش سوزی مسکونی با طرح زلزله نیاز دارند؟

کلیه افرادی که در یک خانه یا آپارتمان زندگی می کنند در قبال اثاث منزل و یا ساختمان به این بیمه نامه نیاز دارند.

آیا این مطلب مفید بود؟
5. آیا سقوط بار داخل هواپیما که منجر به خسارت گردد ( نه منجر به حریق ) تحت پوشش خطر سقوط هواپیما می باشد ؟

سقوط هواپیما لزومی ندارد که حتما منجر به حریق گردد بلکه همینکه هواپیما به مورد بیمه برخورد کند اعم از اینکه منجر به حریق شود یا نشود تحت پوشش خواهد بود.

آیا این مطلب مفید بود؟