چرا بازار بیمه باید باز باشد؟


 بیمه­ گریِ باز واژه‌ای نوظهور در بازار بیمه است که به فرآیند ارائه خدمات و داده‌ها به شرکا، بازار هدف و استارت‌آپ­ها، با هدف ایجاد خدمات نوآورانه-تحول­آفرین، برنامه‌ها و مدل‌های کسب‌وکار اشاره دارد. اما از منظر فنی، مفهوم اصلی بیمه­ گریِ باز از پیوند معماری‌های APIهای بازِ که در برنامه‌های بیمه‌ای استفاده می‌شوند، مشتق شده است.
گزارش استفاده از داده‌ها و خدمات باید برای رئیس و مدیران شرکت بیمه (کسانی که از داشبورد مدیریتی استفاده می‌کنند) فرستاده شود. بازگشت سرمایه را می‌توان با استفاده از این داشبوردهای مدیریتی مورد بررسی قرار داد.

چرا بازار بیمه باید باز باشد؟

هنگام استفاده از استراتژی بیمه ­گریِ باز باید اعمال ذیل امکان‌پذیر باشند:

همکاری اینشورتک­ها و شرکا: زمانی که داده‌ها و خدمات در دسترس شرکا و اینشورتک­ها (استارت‌آپ­ها) قرار دارند، آن‌ها ترغیب می‌شوند تا خدمات جدید و متعاقبا مدل‌های کسب‌وکار جدید تولید کنند.
برنامه‌های تحول­آفرین: شرکت‌های بیمه می‌توانند هنگام دسترسی به داده‌ها و خدمات، داده‌های داخلی و خارجی را بر روی معماری ابری، ترکیب کرده و خدمات تحول­آفرین تازه‌ای ارائه دهند. برای نمونه داده‌های جوی (خارجی) را با موقعیت جغرافیایی مشتری (داخلی) ترکیب و نتیجه، ارسال هشدار طوفان به آن مشتریان خواهد بود.
تجربه‌های دیجیتالی جدید مشتری: تجربه مشتری‌ها در شرایطی محدود اتفاق می‌افتد، بدین معنا که برنامه‌های موبایلی و برنامه‌های جدیدِ اینترنت اشیاء باید از داده‌ها و خدمات ارائه ­شده توسط شرکت‌های بیمه‌ای استفاده کنند اما تنها امکان استفاده از APIهای خارجی وجود دارد.

ابعاد بیمه باز

سه بعد بیمه ­گریِ باز در شکل 1 به نمایش گذاشته شده که هر کدام از این ابعاد توضیح داده می‌شود:

نوآوری باز: بُعد نخست بر نتیجه موردنظر که نوآوری رایگان و تجربی در هنگام دسترسی شرکا، بازار هدف و اکوسیستمِ استارت‌آپ­ها به داده‌ها و خدمات است، تکیه دارد.
تجربه‌های دیجیتال: چشم‌انداز دوم درباره چگونگی خلق تجربه‌های جدید و دیجیتال بر پایه خدمات و داده‌های ارائه‌شده از جانب شرکت‌های بیمه‌ای است. تجربیات دیجیتال کنونی، نه‌فقط تعاملات مبتنی بر برنامه­ های موبایل را دچار محدودیت ساخته، بلکه دیگر کانال‌های جدید نظیر خودروهای متصل و منازل هوشمند را نیز محدود کرده است.
مدل‌های کسب‌وکار جدید: در نهایت، تمامی این نوآوری‌ها و تجربه‌های دیجیتالی جدیدِ مشتری باید به مدل کسب‌وکار نوینی برای شرکت‌های بیمه منتج شود.

نقش APIهای باز

به لحاظ فنی، قطب اصلی حمایت از این معماری، APIهای باز هستند. شکل 2 بیانگر این مساله است:
 

در سمت چپ، اصلی‌ترین برنامه‌ها را داریم. در سمت راست، برنامه‌های داخلی بیمه‌ای قرار دارند که در حقیقت، داده‌ها و خدمات کسب‌وکار در آن‌ها قرار دارند.

نهایتا، در میانه نمودارِ APIهایی برای تجمیع برنامه‌های داخلی و برنامه‌های خارجی قرار دارد؛ اما در این بین تنها قابلیت‌های مجتمع­سازی نیست که دارای اهمیت است، بلکه سایر قابلیت‌ها نیز باید ارائه شوند. برخی از آن‌ها را در ادامه می‌بینیم:

امنیت: داده‌ها و خدماتِ باز براساس نحوه استفاده از آن‌ها باید در سطوح مختلف دارای امنیت باشند.
نظارت و ثبت گزارش: داده‌ها و خدمات باز باید تحت نظارت قرار داشته باشند. وقتی این داده‌ها و خدمات به صورت باز ارائه می‌شوند، جهت جلوگیری از وقوع رفتارهای غیرمترقبه، باید استفاده از آن‌ها تحت نظر باشد.
قابلیت‌های تجمیع‌سازی: لایه API جهت ارائه پروتکلی استاندارد همچون Restful باید پروتکل سرویس‌های پیشین را بشناسد.
نگاه تحلیلی: گزارش استفاده از داده‌ها و خدمات باید برای رئیس و مدیران شرکت بیمه (کسانی که از داشبورد مدیریتی استفاده می‌کنند) فرستاده شود. بازگشت سرمایه را می‌توان با استفاده از این داشبوردهای مدیریتی مورد بررسی قرار داد.
 
 
 
کلمات کلیدی : صنعت بیمه
نویسنده : منبع: بیمه داری نوی
تاریخ انتشار : 1397/12/25
فایل های پیوست