بیمه مرکزی فعالیت شرکت های اینشورتکی را تسهیل می کند

بیمه مرکزی فعالیت شرکت های اینشورتکی را تسهیل می کند
امیرصفری، سرپرست اداره کل نوآوری و توسعه کسب و کارهای نوین بیمه مرکزی، در حاشیه نمایشگاه الکامپ، در گفت و گو با چابک آنلاین گفت:بیمه مرکزی تاحد بسیار زیادی فعالیت هایی را که باید در خصوص شرکت های اینشورتک انجام می داده ، انجام داده است و ادامه اقدامات به عهده شرکت های بیمه است زیرا بیمه مرکزی همچنان در صنعت حضور دارد و پذیرای نوآوری و تکنولوژی های افراد در جهت کمک به صنعت بیمه است.

امیرصفری  ادامه داد:مهم ترین اقداماتی که بیمه مرکزی  انجام داده تدوین آیین نامه 105 است که در مورد تاسیس و فعالیت شرکت های اینشورتک است. 

به گفته وی،شرکت های اینشورتک شرکت هایی هستند که دارای تکنولوژی های اطلاعاتی فناور و نوآوری هستند که به ارائه خدمات بهتر با کیفیت بهتر و سریع تر مبتنی بر نیاز مشتریان و خدمت گیرندگان و با ویژگی های جدید فعالیت می کنند.

سرپرست اداره کل نوآوری و توسعه کسب و کارهای نوین بیمه مرکزی، اذعان داشت: آیین نامه 105 فعالیت شرکت اینشورتکی را در صنعت بیمه تسهیل می کند و مجوز ارائه می دهدکه بسیار مهم است.

صفری، تصریح کرد: با کمک بیمه مرکزی و شرکت های بیمه صندوق پژوهش و نوآوری صندوقی شکل گرفته که پیشگامان این صندوق، بیمه مرکزی و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری است و سهامداران اصلی این صندوق به حساب می آیندو 13 شرکت بیمه دیگر جزء سهامداران این صندوق هستند، نهاد های نامبرده حمایت های مالی و تضمینی از شرکت های دانش بنیان برای فعالیت های اینشورتکی و فین تکی را به عمل می آورند.

وی، اظهار کرد: بیمه مرکزی یک کمیسیون راهبری ایده های نوآور دارد و به اشخاصی که ایده های نو دارند کمک می کند و افزود که وب سایتی طراحی شده که روی سایت اصلی بیمه مرکزی تحت عنوان  ایده و نوآوری آمده و با کلیک بر روی آن  اشخاص می توانند درخواست و طرح  خود را مطرح کنند.

سرپرست اداره کل نوآوری وتوسعه کسب و کارهای نوین بیمه مرکزی، خاطرنشان کرد: به شیوه های دیگری همچون سامانه ایران تما که برروی وب سایت وزارت اقتصاد تعبیه شده می توان طرح ها و مجوز اینشورتکی را ثبت کرد و درنهایت این درخواست به بیمه مرکزی ارجاع داده می شود.

صفری، اذعان داشت: اداره کل نوآوری و توسعه کسب و کار های نوین بیمه ای در بیمه مرکزی در خدمت افراد صاحب ایده و طرح ها است در صورت ارائه این طرح ها و ایده ها پاسخگو خواهیم بود برای اینکه بتوانند مجوز اخذ کنند وقدمی درجهت نوآوری صنعت بیمه برداریم.