درآمد جهانی حق بیمه به 6 هزار میلیارد دلار رسید

درآمد جهانی حق بیمه به 6 هزار میلیارد دلار رسید

بر اساس گزارش جدید آلیانز ترید، مجموع درآمد جهانی حق بیمه در سال گذشته به 5/6 هزار میلیارد یورو (حدود 6/05 هزار میلیارد دلار) رسید.

بیمه زندگی با 2/6 هزار میلیارد یورو بزرگترین بخش بیمه باقی مانده است، پس از آن بیمه تلفات و دارایی (1/8 هزار میلیارد یورو) و بیمه سلامت (1/1 هزار میلیارد یورو) قرار دارند. Allianz Trade گفت که استخر حق بیمه در بحبوحه نرخ تورم جهانی 8/6 درصدی، 4/9 درصد یا 259 میلیارد یورو رشد داشته است.

در مورد رشد، سه بخش کاملاً متفاوت عمل کردند. در حالی که P&C رشد بالای 8/7 درصدی را به خود دید، سلامت با رشد متوسط 4/9 درصدی رشد کرد. بازار بیمه زندگی تنها 2/4 درصد رشد کرد زیرا خانوارها فشار تورم را بر درآمد خود احساس کردند.
رشد P&C

افزایش حق بیمه P&C در تمامی مناطق جهان بود. با این حال بیش از نیمی (77/5 میلیارد یورو) از افزایش جهانی سال گذشته تنها در آمریکای شمالی بوده است. به گفته آلیانز ترید، آمریکای شمالی با درآمد حق بیمه 860 میلیارد یورویی، همچنان بزرگترین بازار جهان است.

آسیا نیز در سال گذشته شاهد رشد قابل توجه 8/4 درصدی (31 میلیارد یورو) بود. آسیا با درآمد کلی تقریباً 403 میلیارد یورویی برای اولین بار در سال گذشته از اروپا پیشی گرفت.
مشکلات بخش بیمه زندگی

در حالی که P&C از رشد بالا برخوردار بود، بازار بیمه عمر در سال گذشته ضربه خورد، به ویژه در اروپای غربی که درآمد حق بیمه تقریباً 3 درصد (22 میلیارد یورو) کاهش یافت و به 740 میلیارد یورو در سال 2022 رسید.

رشد بخش در آسیا نیز ناامید کننده بود و تنها با افزایش 3 درصدی (33 میلیارد یورو) به 925 میلیارد یورو رسید.

همانند بخش P&C، آمریکای شمالی محرک اصلی رشد بخش بیمه زندگی در سال گذشته بود و 61 میلیارد یورو به حق بیمه جدید اضافه کرد و رشدی 7/8 درصدی به 840 میلیارد یورو رسید. تسلط آمریکای شمالی حتی در بخش بهداشت آشکارتر بود، بخشی که ایالات متحده حدود دو سوم از درآمد جهانی حق بیمه را به خود اختصاص می دهد.
تسلط آمریکای شمالی

آلیانز ترید گزارش داد که آمریکای شمالی (و به طور خاص ایالات متحده که 94 درصد از حق بیمه منطقه را به خود اختصاص داده است) در دهه گذشته بر بازار بیمه جهانی تسلط داشته است.

بیش از نیمی از افزایش درآمد جهانی حق بیمه در بخش P&C و سلامت در آمریکای شمالی ایجاد شده است. در بخش زندگی، سهم آمریکای شمالی هنوز اندکی زیر یک سوم است و آسیا بر آن بازار مسلط است.

آلیانز ترید گزارش داد که در نتیجه، سهم جهانی منطقه از 39/6 درصد در سال 2012 به 43/9 درصد در سال 2022 افزایش یافت.

این در تضاد مستقیم با اروپای غربی است که بیش از شش واحد درصد کاهش یافت و به 23/8 درصد رسید.

ژاپن با 3/7 درصد کاهش به 5/5 درصد رسید، در حالی که چین سهم جهانی خود را تقریباً دو برابر کرد و به 11/4 درصد رساند.
تورم همچنان ادامه دارد

آلیانز ترید گزارش داد که حرکت در محیط تورمی بزرگترین چالش اقتصادی صنعت در سال های آینده خواهد بود.

با این حال، پیش ‌بینی می ‌شود که حق بیمه ‌ها در دهه آینده 5/2 درصد در هر سال افزایش یابد و 4190 میلیارد یورو به مجموعه جهانی حق بیمه اضافه شود. پیش بینی می شود در سال 2033، درآمد حق بیمه به 4/3 هزار میلیارد یورو در بخش زندگی، 3/1 هزار میلیارد یورو در P&C و 2/3 هزار میلیارد یورو در بخش سلامت برسد.

مترجم: مسعود اسکندری