صدور مجوز انتشار اوراق بیمه اتکایی

صدور مجوز انتشار اوراق بیمه اتکایی
به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، دکتر علی بنیادی نائینی، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در نشست بررسی امکان سنجی استفاده از بیمه نامه های زندگی به عنوان وثیقه سامانه ستاره (توثیق) با اعلام این خبر گفت: توسعه همکاری های مشترک صنعت بیمه و بازار سرمایه یکی از برنامه های این معاونت بوده که با پیگیری و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و پس از اخذ تاییدیه هیات عامل بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، اعطای مجوز اصولی اولیه برای 2 شرکت بیمه در دستور کار قرار گرفت.

وی از طراحی محصولات بیمه ای مرتبط با بازار سرمایه، ایجاد بازارهای خاص صنعت بیمه در بازار ثانویه بیمه های زندگی از دیگر برنامه های توسعه همکاری های مشترک با بازار سرمایه نام برد و افزود: ایجاد جذابیت در انتشار این اوراق متناسب با سازوکارهای موفق دنیا و با الگوبرداری از سایر اوراق در دستور کار این معاونت بوده و به زودی درخواست اعطای مجوز به سایر شرکت های متقاضی بررسی می شود.

شایان ذکر است در نشست بررسی امکان سنجی استفاده از بیمه نامه های زندگی به عنوان وثیقه سامانه ستاره (توثیق) مراحل اجرایی و نحوه پیاده سازی آن در سیستم صدور شرکت های بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.