تفویض اختیار به شرکت های بیمه ای با جدیت بیشتری دنبال می شود

تفویض اختیار به شرکت های بیمه ای با جدیت بیشتری دنبال می شود
آیین نامه شماره ۹۰ شورای عالی بیمه با هدف کاهش تصدی گری و چابک سازی نهاد ناظر همچنین تسهیل تدریجی روند جوانگرایی در صنعت بیمه و در چارچوب قوانین بالادستی مورد بازنگری قرار گرفته است.
قائم مقام و عضو هیات عامل بیمه مرکزی با  اعلام این مطلب و تاکید بر این نکته که اصلاح آیین نامه ۹۰ موجب توسعه صنعت بیمه و تقویت کمی و کیفی منابع انسانی می شود ، خاطرنشان کرد: نهاد ناظر صنعت بیمه در راستای کاهش اختیارات اجرایی خود و تمرکز بیشتر بر تقویت ابعاد نظارتی و ماموریتهای اصلی، مسئولیت احراز صلاحیت مسئولان کلیدی و عملیاتی غیر از مدیران ارشد را به موسسات بیمه ای واگذار کرده است .
مجید مشعلچی با تشریح اهمیت ایجاد تحول در این صنعت گفت: با اجرای این آیین نامه ورعایت موارد آن در  انتصاب مسئولان کلیدیِ موسسات صنعت،  یک گام بلند به سمت چابک سازی در اداره صنعت بیمه برداشته خواهد شد.
وی تصریح کرد:  این آیین نامه از تاریخ تصویب و ابلاغ شورای عالی بیمه اجرایی و عطف به ماسبق نخواهد شد .
شایان ذکر است این موارد در قالب  پیشنهادات بیمه مرکزی و کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه به  سیصد و نود و دومین نشست شورا ارایه شده است و هنوز به تصویب نهایی اعضا نرسیده است.