مجید بهزادپور سکاندار بیمه مرکزی شد

مجید بهزادپور سکاندار بیمه مرکزی شد
به نقل از پرتال وزارت امور اقتصادی و دارایی، مهندس مجید بهزادپور _ معاون پیشین توسعه مدیریت و منابع نهاد ناظر صنعت بیمه_ از صندوق تامین خسارت های بدنی به بیمه مرکزی بازگشت و از این پس هدایت بیمه مرکزی را بر عهده خواهد داشت.
شایان ذکر است مهندس مجید بهزادپور دارای مدرک کارشناسی اقتصاد از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مدیریت سیستم ها و از چهره های باسابقه صنعت بیمه است که در تحول حوزه های گوناگون مدیریتی به ویژه توسعه مدیریت و منابع شهرت دارد و بر اساس حکم تاییدشده توسط هیات دولت جایگزین دکتر غلامرضا سلیمانی خواهد شد.
گفتنی است طبق ماده ۱۹ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، رئیس کل بیمه مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران منصوب می شود.

سوابق رئیس کل جدید بیمه مرکزی

*عضو هیئت عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی
*سرپرست معاونت اداری و مالی بیمه مرکزی در دهه ۸۰
وی در طی سال‌های 1364 تا 1375 سمت‌های کارشناسی تا معاونت دفتر امور عمومی سازمان برنامه و بودجه
سال‌های 1375 تا 1381 سمت‌های معاونت طرح و برنامه سازمان تعزیزات حکومتی و معاون اداری و مالی سازمان بازرسی کل کشور
معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همزمان مشاور معاون اول قوه قضاییه( ابراهیم رئیسی )بوده است.
دارای مدارک کارشناسی اقتصاد از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،
معادل کارشناسی ارشد مدیریت سیستم‌ها از دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای از دانشگاه شهید بهشتی