بعد از وقوع تصادف، رانندگان بلافاصله از صحنه عکس بگیرند

بعد از وقوع تصادف، رانندگان بلافاصله از صحنه عکس بگیرند

در تصادفات خسارتی بر طبق آنچه در آیین نامه آمده رانندگان مکلف هستند وسیله نقلیه را به محل امنی در منتهی الیه سمت راست مسیر منتقل کنند. در تصادفات جرحی و منجر به فوت رانندگان نباید صحنه تصادف را تغییر بدهند. صحنه تصادف باید دست نخورده باقی بماند تا افسر پلیس خود را به محل حادثه برساند و به بررسی علت‌های بروز تصادف بپردازد.


در این نوع تصادفات رانندگان برای اینکه شبهه‌ای پیش نیاید و اگر فکر می‌کنند ممکن است حقی از آن‌ها پایمال شود می‌توانند سریع از خودرو پیاده شوند و از صحنه تصادف عکس بگیرند و بعد خودرو‌ها را به سمت راست جاده هدایت کنند. زمانی که افسر پلیس راهور به محل حادثه آمد این رانندگان می‌توانند عکس و فیلمی که از صحنه تصادف گرفته اند را به او نشان بدهند. افسر پلیس هم این عکس‌ها و تصاویر را بررسی می‌کند و نظریه اش را ارائه خواهد داد.