سهام شرکت‌های بیمه برای فعالین بازار سرمایه جذاب نیست

 سهام شرکت‌های بیمه برای فعالین بازار سرمایه جذاب نیست

حسن قاسمی در گفت‌وگو با چابک آنلاین گفت: در روزهای اخیر گزارش های سه ماهه عملکرد شرکت ها ارائه شده و شرکت های حوزه معدنی، فلزی و پتروشیمی وضعیت مناسبی به لحاظ تولید، فروش و صادرات داشته اند، اما اقبالی از سمت فعالین بازار سرمایه به سمت آنها نشد.

وی افزود: با توجه به اینکه نشانه هایی ازبروزرکود دراقتصاد کشور دیده می شود، فعالین بازار سرمایه این نگرانی را دارند که این روند تولید و فروش تا پایان سال جاری ادامه دارد یا خیر.

مدیرعامل شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی ادامه داد:رکود اقتصاد جهانی نیز بر این مساله بی تاثیر نیست، اما با همه این اوصاف قیمت سهام این گروه ها مستعد رشد بوده و سهام آنها ارزنده است.

قاسمی، سهام شرکت های بیمه ای را فاقد جذابیت دانست وعنوان کرد: بیمه صنعتی است که ریسک بخشی از فعالیت های اقتصادی را پوشش می دهد و این مساله بر روی حاشیه سود آنها تاثیر گذار است.

وی، افزود: در بررسی فعالیت شرکت های بیمه ،ضریب خسارت آنها به نسبت حق بیمه ای که دریافت می کنند، بسیار بالا است و این مساله سبب شده که عملیات بیمه ای آنها سود آور نیست.

مدیرعامل شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی اظهار کرد: در این میان شرکت های بیمه ای که بر روی فعالیت های دیگر سرمایه گذاری کرده‌اند،و سهام مناسبی خریداری کرده اندسود بهتری نسبت به مابقی شرکت های بیمه نشان می دهند.