حضور بیمه سرمد در تمامی مناطق آزاد کشور در سال جاری

حضور بیمه سرمد در تمامی مناطق آزاد کشور در سال جاری

مهدی مهدوی، تکمیل زنجیره خدمت رسانی در سراسر کشور و حضور در برخی مناطق آزاد در سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و از حضور بیمه سرمد در تمامی مناطق آزاد کشور در سال جاری خبر داد.
مجتبی کاتب در این دیدار ضمن ابراز خشنودی از حضور خود در جمع خانواده توسعه نیشکر، از این مجموعه به عنوان یکی از ارزنده‌ترین بیمه‌گذاران این شرکت یاد کرد و افزود: تحکیم و تقویت تعامل با جامعه کارگری به منظور آگاهی از خواسته‌ها و مشکلات بیمه‌ای آنان، یکی از مهمترین رویکردهای بیمه سرمد در استان خوزستان می‌باشد.
وی با بیان اینکه حمایت از صنف زحمت‌کش کارگران، مسئولیت مهمی برای بیمه سرمد محسوب می‌شود، تسریع در روند پرداخت خسارات آنان را ضروری عنوان کرد و گفت: ایجاد آرامش خاطر برای کارگران و خانواده آنها، برای بیمه سرمد افتخار بزرگی به شمار می رود.
کاتب، از سرعت مضاعف در ارائه خدمات بیمه ای به مجموعه توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سال جاری خبر داد و بر رسیدگی و کنترل دقیق بر روند اجرای آن تاکید کرد.
کاتب در بخش دیگری از سخنان خود، رشد قابل توجه تولید حق بیمه و تثبیت ضریب خسارت در سال گذشته را مورد توجه قرار داد و گفت: خوشبختانه با همکاری تمامی مدیران و کارکنان، بیمه سرمد در سال گذشته با رشد دو برابری پرتفوی توانسته است، آمار مطلوبی از عملکرد خود به جا بگذارد و جایگاه خود را بیش از پیش در صنعت بیمه تثبیت کند، به طوری که رئیس کل بیمه مرکزی در بازدید از بیمه سرمد، این شرکت را دارای شتاب و سرعت قابل قبول دانسته است.
رئیس هیات مدیره بیمه سرمد، به ترکیب متوازن پرتفوی بیمه سرمد در سال گذشته اشاره کرد و افزود: سهم پایین بیمه های شخص ثالث نسبت به میانگین صنعت بیمه و سهم بالای بیمه های زندگی در مقایسه با میانگین این رشته در بازار بیمه کشور، یکی از دستاوردهای بزرگ بیمه سرمد به شمار می رود.
مدیرعامل بیمه سرمد نیز در این جلسه، خدمت رسانی سریع و پرداخت به موقع خسارت به زحمت کشان توسعه نیشکر و خانواده آنان را مورد توجه قرار داد و گفت: در سال جاری برنامه هایی به منظور نظارت و کنترل دقیق تر بر عملکرد واحدهای مختلف به منظور بهبود روند فعالیت، اجرا خواهد شد.
مهدی مهدوی، تکمیل زنجیره خدمت رسانی در سراسر کشور و حضور در برخی مناطق آزاد در سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و از حضور بیمه سرمد در تمامی مناطق آزاد کشور در سال جاری خبر داد.
مجید حبیبی معاون فنی بیمه‌های اموال، امید گودرزی معاون فنی بیمه‌های اشخاص، داود جعفری مدیر بیمه‌های درمان، مانی پورعیسی مدیر استان خوزستان و فرشاد رامهرمزی مدیر شعبه توسعه نیشکر به اتفاق سیم جور معاون مالی و اداری شرکت های توسعه نیشکر و صنایع جانبی و مدیرعاملان و مدیران اداری شرکت های 16گانه این مجموعه، در این جلسه حضور داشتند.
این گزارش می افزاید، مدیران بیمه سرمد ضمن بازدید از کارخانه این مجموعه، از نزدیک از روند فعالیت تمام بخش‌های آن آگاهی یافتند